Automatisera, övervaka och optimera er fastighet

Skapa ett mer trivsamt inomhusklimat och få full kontroll över er fastighets värme- och el-system. Teckna någon av Stockholm Exergis digitala tjänster och få tillgång till Intelligy redan idag!

Kom igångLäs mer
Helt kostnadsfritt med tjänsten Intelligy StartHelt kostnadsfritt med tjänsten Intelligy Start
Backdrop
Ny tjänst

Driftövervakning

Nu lanseras tjänsten Driftövervakning där Stockholm Exergi helt och hållet sköter driften av er fjärrvärmecentral - dygnet runt, året om. I tjänsten ingår även den digitala tjänsten driftkoll som ger er tillgång till all funktionalitet inom värmesystemet i Intelligy.

Läs mer om vad ni får tillgång till i intelligy

13% i energibesparing

BRF Fader Berg har gjort en energibesparing på 13%, sänkt sina returtemperaturer och fått ett jämnare inomhusklimat med Intelligy och våra digitala tjänster.

Funktioner i Intelligy

Intelligy är verktyget för alla Stockholm Exergis digitala tjänster. Om ni tecknar en av våra digitala tjänster får ni tillgång till Intelligy för att enkelt automatisera, övervaka och optimera er fastighet. Intelligy erbjuder huvudsakligen funktionalitet inom tre områden: Inomhusklimat, Värmesystem och Fastighetsel.

Inomhusklimat

Skapa ett mer trivsamt inomhusklimat

Med smarta sensorer installerade i fastigheten kan vi automatisera och optimera er värmeanvändning. Det ger er även unika insikter i ert inomhusklimat med möjligheten att välja temperatur och energiläge i fastigheten.

Läs mer
Värmesystem

Få full kontroll över ert värmesystem

Med en unik översikt av ert värmesystem och fjärrvärmecentral får ni full insikt i er fastighets fjärrvärmeanvändning. Våra tjänster förenklar övervakningen av ert värmesystem med automatiska larm, felavhjälpning och rapporter.

Läs mer
Fastighetsel

Optimera er fastighets elanvändning

Med ett uppkopplat elsystem kan vi optimera er elanvändning och samla hela fastighetens energi på ett ställe. Vi hjälper er även vid analys av stora investeringar i elsystemet genom att förstå förändringen av ert unika elkonsumtionsmönster.

Läs mer