Till stockholmexergi.se
Eloptimering

Med ett uppkopplat elsystem optimerar ni er elförbrukning

Har er fastighet onödigt hög huvudsäkring? Är ni rustade för att koppla på fler eldrivare till fastigheten? Första steget till förståelse är att digitalisera er fastighetsel och mäta i realtid.

Optimera elförbrukningen

  • Fasbalansering
  • Skydda huvudsäkringen
  • Utöka potentialen

Mät elkonsumtionen

  • Datainsamling
  • Analys
  • Kontroll

Analysera elsystemet

  • Möjligheter för lastökning
  • Smartare användning
  • Besparingspotential

Optimera elförbrukningen

Fasbalansering flyttar energi mellan faserna i trefassystem. På så vis skyddar ni huvudsäkringen vid hög konsumtion. Genom att dela upp strömmen kan ni även installera fler eldrivare (exempelvis elbilar) utan att behöva byta till en onödigt stor och dyr huvudsäkring.

Mätning och analys

Varje fastighet har unika förutsättningar och konsumtionsprofil. Det första steget till an smartare användning är att mäta er förbrukning.

Genom att analysera ert konsumtionsmönster får ni insyn i när på dygnet ni använder som mest el och hur hög er baslast är. Förstå vilket abonnemang som passar er bäst idag och hur en ökad användning genom exempelvis fler elbilar har för påverkan.

Framtidssäkra fastigheten

Om ni installerar solceller, batterier och laddstolpar eller andra eldrivare såsom värmepumpar så blir eloptimeringen hjärnan som möjliggör att produktion och konsumtion pratar med varandra. Ni försäkrar er om att inte använda mer el än vad er huvudsäkring tillåter samtidigt som fasbalanseringen gör att energin används mer effektivt.