FAQ

Här finner du en samling ofta ställda frågor och deras svar.

Backdrop
Är det någon bindningstid?

Nej

Hur ser sensorn ut?
inomhussensor
Hur monterar och aktiverar man sensorerna?
Hur länge räcker batteriet?

Det har en uppskattad livslängd på 10 år men detta kan variera beroende på exempelvis hur bra täckningen är.

Hur skickar sensorerna sin data?

De skickar via LoRa-nätet, en trådlös digital överföringsteknik.