Skapa ett mer trivsamt inomhusklimat

Med smarta sensorer installerade i fastigheten kan vi automatisera och optimera er värmeanvändning. Det ger er även unika insikter i ert inomhusklimat med möjligheten att välja måltemperatur och energiläge i fastigheten .

Visa priserKontakta oss
Backdrop
Översikt

Håll koll på ert inomhusklimat

Med inomhussensorer i era lägenheter har ni full överblick av inomhusklimatet. Sensorerna skickar mätvärden i realtid som ni sedan kan läsa av och analysera i Intelligy. Förutom temperatur mäter sensorerna även den relativa luftfuktigheten.

Analysera

Analysera inomhusklimat och få veckobaserade insikter

Med full insikt i er inomhustemperatur och luftfuktighet kan ni på ett enkelt sätt analysera era lägenheter och fastigheter samt få en god inblick i temperaturskillnader mellan lägenheter på veckobasis.

Energiläge

Valt energiläge i Intelligy påverkar hur mycket energi värmesystemet tillåts tillföra fastigheten.

I energiläge EKONOMI kommer Intelligy aldrig tillföra mer värme jämfört med vad ert värmesystem skulle göra utan värmeoptimeringen. Detta skapar bäst möjligheter för minskade uppvärmningskostnader men kan även innebära att vald måltemperatur ej nås.

ECO Score:
7/9

Måltemperatur

Välj den måltemperatur som ni önskar för fastigheten.

21°C
1819202122232425

I energiläge EKONOMI accepterar ni större variationer i den genomsnittliga inomhustemperaturen för att möjliggöra en mer optimerad energitillförsel.

Testa att välja energiläge!Testa att välja ett energiläge och en måltemperatur

Skräddarsy inomhusklimat och energibesparingar

Med Intelligy kan ni påverka er energianvändning och inomhuskomfort genom att välja en önskad inomhustemperatur och därtill mellan tre olika energilägen. En sänkt inomhustemperatur är en god grund för energibesparingar och vår smarta styrning ser automatiskt till att undvika onödiga värmetoppar. Samtliga tre energilägen kapar således toppar, men det som skiljer dem är om och hur snabbt styrningen reagerar om den faktiska inomhustemperaturen understiger den önskade temperaturen. Vad som är lagom varmt och lagom ekonomiskt testar ni er alltså fram till själva.

ECO Score:
7/9
Utifrån valt energiläge och måltemperatur skapas en indikation på hur väl värmesystemet optimerar mellan energitillförsel och inomhuskomfort. Indikationen är Stockholm Exergis egen och ska endast uppfattas som just en indikation.

Har du flera fastigheter?

Som fastighetsägare får ni även tillgång till funktionalitet som gör det enkelt att övervaka och analysera hela ert bestånd.

 • Map
  Interaktiv karta

  Karta över hela beståndet med snabb information om varje fastighet.

 • Logs
  Alla loggar på ett ställe

  Tillgång till alla händelsloggar för varje fastighet på en och samma plats.

 • House
  Jämför nyckeltal

  Jämför nyckeltal för returtemperatur och värmeanvändning mellan fastigheter.