Till stockholmexergi.se
Laddstolpar

Elbilsladdning för framtidens infrastruktur

Framtidens elbilsladdning sker i hemmet eller på jobbet. Framtidssäkra infrastrukturen för elektrifiering av fordonsflottan med elbilsladdning redan idag.

En helhetslösning

  • Projektering
  • Bidragssökande
  • Installation

Lastbalansering

  • Ladda samtidigt
  • Jämnare uttag
  • Rättvis fördelning

Smart elsystem

  • Fasbalansering
  • Analysera fastighetens elkonsumtion
  • Insikter i laddningsmönster

En helhetslösning

Det kan vara krångligt att sätta sig in i alla olika delar som krävs för att skaffa laddstolpar för era elbilar. Vi hjälper dig längs hela vägen med projektering, installation, drift och support. Med betallösningen ges en enkel administration och nyttjande mellan er och användarna som ni kan följa i mobilen eller datorn.

Vi hjälper såklart till med alla delar kring att ansöka om bidrag från klimatklivet. Just nu kan ni få tillbaka upp till 15 000 per laddstation eller halva investeringskostnaden.

Lastbalansering

Vi använder laddstolpar med lastbalansering för att försäkra er om en rättvis laddning då den fördelas jämt över alla bilar som behöver el. Inkommande el kommunicerar med med laddstolparna för att veta hur mycket el ni totalt kan ta ut och hur mycket som finns tillgängligt för laddarna, ni slipper därför oroa er för huvudsäkringen.

Smart elsystem

Vårt smarta elsystem använder fasbalansering för att optimera ert effektuttag genom att balansera elen över tre faser. Ni kan på så sätt installera elbilsladdare utan att behöva en onödigt dyr huvudsäkring. Ni får även ett gränssnitt där ni kan analysera hela fastighetens elkonsumtion (inklusive all el som går till laddarna) och få insikter i hur laddarna används för att förstå hur mycket och när på dagen de används.