Priser och tjänster

På denna sida hittar ni de tjänster från Stockholm Exergi som utgår från den digitala plattformen Intelligy. Oavsett tjänst finns alltid följande funktionalitet på intelligy:

 • Aktuell status avseende värmeanvändning samt temperatur i fjärrvärmens tillopp och retur.
 • Obegränsat antal användare med rollhantering
 • Översikt av fastighetsbestånd, händelseloggar och historiska mätvärden
Backdrop
Intelligy Start

Bättre koll på fastigheten utan kostnad

 • Tre st inomhussensor för att mäta inomhustemperatur
 • Aktuell inomhustemperatur i utvalda lägenheter med historik ett år bakåt.
 • Temperatur i radiokretsens tillopp
 • Veckobaserade insikter avseende värmeanvändning, returtemperatur och inomhustemperatur.
Läs mer om vad som ingår
Kostnadsfritt
Pris exkl.moms

Inomhusklimat

Värmesystem

Driftkoll

Få full koll på ert värmesystem

 • Översikt av värmesystem och undercentral
 • Automatisk övervakning av ert värmesystem
 • Larm via SMS och e-post
 • Översikt av aktuella och historiska larm i alla fastigheter
300 SEK
per månad
Pris exkl. moms
Driftövervakning

Överlåt övervakningen till oss

 • All funktionalitet i Driftkoll
 • Övervakning och hantering av larm dygnet runt
 • Årlig funktionskontroll på plats
 • Skriftlig driftanalys och telefonsupport
600 SEK
per månad
1 900 SEK
Startavgift
Pris exkl. moms

Fastighetsel

Eloptimering

Optimera er elförbrukning

 • Automatisk övervakning av elsystemet
 • Insikter och analys i ett digitalt verktyg
 • Styr energiflöden och optimera nyttan
25 000 SEK
Startavgift
Pris exkl. moms
Solceller

Producera er egen el

 • Sänk era löpande elkostnader
 • Hjälp med projektering, bidragsansökan och installation
 • Automatisk övervakning
Offereras
Kontakta oss
Pris exkl.moms
Lagring av el

Lagra energi för bättre ekonomi och större trygghet

 • Sänk nätabonnemangskostnaden
 • Skaffa autonomi vid strömavbrott
 • Använd din solel bättre
 • Delta i marknaden för elnätstjänster
Offereras
Kontakta oss
Pris exkl.moms
Laddstolpar

Ladda elbilen hemma

 • Jämt uttag och en rättvis fördelning mellan bilar
 • Hjälp med projektering, bidragsansökan och installation
 • Unik fasbalanseringsteknik skyddar huvudsäkringen
Offereras
Kontakta oss
Pris exkl.moms

Logga in för att komma igång

Intelligy är tillgängligt för alla fjärrvärmekunder hos Stockholm Exergi. Logga in för att komma igång!