Till stockholmexergi.se
Solceller

Producera er egen el med solceller på fastighetens tak

Solceller är en långsiktigt förnybar energikälla med minimalt underhållsbehov i många år framöver. Med andra ord en investering för framtiden.

Klimatsmart el

  • Producera förnybar el
  • Sänk elkostnaderna
  • Sälj överskottet till nätet

En helhetslösning

  • Projektering
  • Bidragsansökan
  • Installation

Smart solel

  • Analysera elproduktion och konsumtion
  • Uppföljning reducerad CO2
  • Automatiska larm

Klimatsmart el

Genom att installera solceller producerar ni 100% grön el och sänker på så sätt fastighetens koldioxidavtryck. Producerar ni mer el än det egna behovet exporteras överskottet till elnätet och ni får en intäkt. Ett annat bra alternativ är att lagra produktionens överskott i batterier för att sedan nyttja den då behovet är som störst vid morgon och kvällar. Vi hjälper er att dimensionera solceller och möjliga batterier för er bästa lösning.

Vi gör jobbet

Det kan vara krångligt att sätta sig in i alla olika delar som krävs för att installera solceller. Vi hjälper dig längs hela vägen med projektering, installation och drift så att du kan njuta av att producera egen förnybara el på det sätt som passar just er bäst

Vi hjälper såklart till med alla delar kring att ansöka om bidrag från solcellsstödet för att se till att er investering blir så lönsam som möjligt! Just nu kan ni få tillbaka upp till 20% av investeringskostnaden.

Smart solel

Med vårt digitala gränssnitt kan ni enkelt följa upp och förstå mer om både elproduktion, ert CO2 avtryck och er elanvändning. Vi hjälper dig förstå hur mycket el som går åt och vid vilka tider. Ni får automatiska larm när er elproduktion är ovanligt låg i förhållande till rådande väderlag.

Möjlighet till individuell mätning och debitering

Ett valbart tillägg för att dra mer nytta av era solceller är att installera individuell mätning och debitering. På så sätt kan ni nyttja producerad solel även till hushållsel i fastigheten vilket skapar bättre förutsättningar för att öka andelen egennyttjad solel.

Högre egenyttjande av producerad solel ökar lönsamheten i er solcellsinstallation väsentligt.