Till stockholmexergi.se
Värmeoptimering

Låt vår smarta värmeoptimering sköta uppvärmningen

Med värmeoptimering får ni en smartare uppvärmning i er fastighet som bidrar både till en bättre miljö, lägre kostnader och en enklare hantering av hela frågan kring uppvärmning.

Välj inomhustemperatur

Välj och följ inomhustemperaturen i fastigheten via mobilen eller datorn

Optimerad värmeanvändning

Smarta lösningar optimerar energianvändningen skapar en jämn och behaglig inomhustemperatur hela dygnet

Utökade insikter

Få full insikt i ert inomhusklimat och skapa förutsättningar för att minska obalanser i fastigheten.

Välj temperatur i mobilen eller datorn

Med värmeoptimering väljer ni vilken inomhustemperatur ni vill ha i fastigheten via mobilen eller datorn. Våra smarta algoritmer ser till att inomhustemperaturen håller sig jämn kring er valda temperatur. Ni kan enkelt anpassa er inomhustemperatur baserat på årstid och önskemål från de boende.

Välj det energiläge som passar er

Eftersom fastigheter har olika behov har vi tagit fram olika energilägen för att tillgodose olika behov. Ni väljer det energiläge som passar er och låter algoritmerna optimera värmeanvändningen utifrån detta.

Valt energiläge i påverkar hur mycket energi värmesystemet tillåts tillföra fastigheten.

Optimerad värmeanvändning

Värmeoptimering följer kontinuerligt temperaturen i fastigheten och optimerar värmetillförseln utifrån er valda inomhustemperatur. Detta minskar er energianvändning och uppvärmningskostnader.

Våra kunder har visat en minskad energianvändning för uppvärmning med över 10%.

Minska er effektkostnad med 5% från dag 1

Om ni beställer Intelligy Värmeoptimering sänker ni er debiterade effekt med 5%. Det betyder att ni redan dag 1 garanterar en besparing. Dessutom kommer ni minska era uppvärmningskostnader!

Full insikt i inomhusklimatet

Med smarta inomhussensorer får ni full insikt i temperaturen i hela fastigheten och kan snabbt identifiera obalanser och temperaturspridningar mellan olika lägenheter. Med bättre insikt kan hanteringen av eventuella klagomål från boende gällande inomhustemperatur förenklas.

  • Följ temperaturen i enskilda lägenheter
  • Datadrivna insikter om inomhustemperaturen
  • Analysera inomhustemperaturen över tid
  • Jämför temperaturen mellan byggnader och fastigheter